Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-193-1

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 152

Utgivningsår: 1988

Serie: Årsbok 1988

Beställningsinformation: Out of print