Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-187-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 134

Utgivningsår: 1987

Serie: Årsbok 1987

Beställningsinformation: Out of print