Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-175-3

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 139

Utgivningsår: 1986

Serie: Årsbok 1986

Beställningsinformation: Out of print