Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-161-3

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 142

Utgivningsår: 1985

Serie: Årsbok 1985

Beställningsinformation: Out of print