Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-152-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 133

Utgivningsår: 1984

Serie: Årsbok 1984

Beställningsinformation: Out of print