Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-123-0

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 189

Utgivningsår: 1983

Serie: Årsbok 1983

Beställningsinformation: Out of print