Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-101-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 169

Utgivningsår: 1982

Serie: Årsbok 1982

Beställningsinformation: Out of print