Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-122-2

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 183

Utgivningsår: 1981

Serie: Årsbok 1981

Beställningsinformation: Out of print