Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-102-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 143

Utgivningsår: 1980

Serie: Årsbok 1980

Beställningsinformation: Out of print