Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-061-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 156

Utgivningsår: 1979

Serie: Årsbok 1979

Beställningsinformation: Out of print