Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-082-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1978

Serie: Årsbok 1978

Beställningsinformation: Out of print