Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-045-5

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1977

Serie: Årsbok 1977

Beställningsinformation: Out of print