Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-042-0

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1976

Serie: Årsbok 1976

Beställningsinformation: Out of print