Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7192-161-3

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 328

Utgivningsår: 1975

Serie: Årsbok 1975

Beställningsinformation: Out of print