Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7192-180-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 254

Utgivningsår: 1974

Serie: Årsbok 1974

Beställningsinformation: Out of print