Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7192-040-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 220

Utgivningsår: 1973

Serie: Årsbok 1973

Beställningsinformation: Out of print