Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 156

Utgivningsår: 1972

Serie: Årsbok 1972

Beställningsinformation: Out of print