Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 227

Utgivningsår: 1971

Serie: Årsbok 1971

Beställningsinformation: Out of print