Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1970

Serie: Årsbok 1970

Beställningsinformation: Out of print