Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 216

Utgivningsår: 1968

Serie: Årsbok 1968

Beställningsinformation: Out of print