Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 196

Utgivningsår: 1967

Serie: Årsbok 1967

Beställningsinformation: Out of print