Publikationer
Dalarnas järnålder 

Författare: SERNING, Inga

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 256, 113 pl.

Utgivningsår: 1966

Serie: Monografier, numrerade 45

Beställningsinformation: Out of print


(The Iron age in Dalarna. With summary and conclusions in English)