Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 114

Utgivningsår: 1958

Serie: Årsbok 1958

Beställningsinformation: Out of print