Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 113

Utgivningsår: 1955

Serie: Årsbok 1955

Beställningsinformation: Out of print