Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 93

Utgivningsår: 1954

Serie: Årsbok 1954

Beställningsinformation: Out of print