Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1952

Serie: Årsbok 1952

Beställningsinformation: Out of print