Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1936/ 1938

Serie: Årsbok 1936/38

Beställningsinformation: Out of print