Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1930/ 1932

Serie: Årsbok 1930/32

Beställningsinformation: Out of print