Publikationer
Sammlung Eric von Post

Författare: Lagergren, Nils (utg.)

ISBN: 91-7192-982-7

ISSN: 1102-1632

Antal sidor: 45

Utgivningsår: 1995

Serie: Sylloge Nummorum Graecorum Sweden I: 2

Beställningsinformation: Kungl. Myntkabinettet


Distribueras av Kungl. Myntkabinettet, Box 5428, 114 84 Stockholm