Publikationer
Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, Östra Vrå och Brokvarn 

Författare: FLORIN, Sten

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 300

Utgivningsår: 1958

Serie: Monografier, numrerade 42

Beställningsinformation: Out of print


Maj-Britt Florin, ”Pollen-analytical evidence of prehistoric agriculture at Mogetorp neolithic settlement”
Elisabeth Schiemann, ”Die Pflanzenfunde in den neolithischen Siedlungen Mogetorp, Östra Vrå und Brokvarn”