Publikationer
Revelaciones, Liber I

Författare: Undhagen, Carl-Gustaf (red.)

ISBN: 91-7402-060-9

Antal sidor: 510

Utgivningsår: 1977

Serie: Sancta Birgitta Rev. I

Beställningsinformation: eddy.se


With Magister Mathias’ prologue