Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 11.  Carl Bonde och Louis De Geer m.fl. bref angående bergverk, handel och finanser

Författare: Edén, Nils (red.)

Antal sidor: 871

Utgivningsår: 1905

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 11

Beställningsinformation: Out of print