Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 10.  Carl Carlsson Gyldenhielms, Johan Skyttes och pfalzgreven Johan Casimirs bref

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 879

Utgivningsår: 1900

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 10

Beställningsinformation: eddy.se