Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 9.  Bref från Herman Wrangel med flera generaler

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 1036

Utgivningsår: 1898

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 09

Beställningsinformation: eddy.se