Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 8. Gustaf Horns, Lennart Torstenssons och Carl Gustaf Wrangels bref

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 791

Utgivningsår: 1897

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 08

Beställningsinformation: Out of print