Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 7.  Hertig Bernhards af Sachsen-Weimar bref 1632–1639. Landgrefve Wilhelms af Hessen-Kassel bref 1632–1637

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 725

Utgivningsår: 1895

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 07

Beställningsinformation: eddy.se


Med tillägg af brefven från den sistnämndes gemål, landgrefvinnan Amalia Elisabeth 1634–1650.