Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 6.  Johan Banérs bref 1624–1641

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 915

Utgivningsår: 1893

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 06

Beställningsinformation: eddy.se