Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 5.  Jakob De la Gardies bref 1611–1650

Författare: Styffe, Carl Gustaf (red.)

Antal sidor: 640

Utgivningsår: 1893

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 05

Beställningsinformation: eddy.se