Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 4. Hugo Grotii bref 1640–1645, med tillägg af brefven till rikskanslerens sekreterare P. Schmak 1635–1638

Författare: Styffe, Carl Gustaf (red.)

Antal sidor: 702

Utgivningsår: 1891

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 04

Beställningsinformation: Out of print