Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 3.  Gabriel Gustafsson Oxenstiernas bref 1611–1640. Per Brahes bref 1633–1651

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 597

Utgivningsår: 1890

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 03

Beställningsinformation: eddy.se