Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 2, Bd 2.  Hugo Grotii bref 1633–1639

Författare: Nyström, Johan Fredrik (red.)

Antal sidor: 678

Utgivningsår: 1889

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 02

Beställningsinformation: Out of print