Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefväxling. Afd. 2, Bd 1. Konung Gustaf II Adolfs bref och instruktioner

Författare: Sondén, Per (red.)

Antal sidor: 915

Utgivningsår: 1888

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. SENARE AVDELNINGEN 2: 01

Beställningsinformation: Out of print