Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, Bd 15.  Brev 1636

Författare: Berg, Tor (red.)

Antal sidor: 662

Utgivningsår: 1956

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 15

Beställningsinformation: eddy.se