Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14.  Brev 1635. September–december

Antal sidor: 490

Utgivningsår: 1950

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 14

Beställningsinformation: eddy.se