Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 13.  Brev 1635. Januari–augusti

Författare: Berg, Tor (red.)

Antal sidor: 604

Utgivningsår: 1949

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 13

Beställningsinformation: eddy.se