Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1. Bd 12.  Brev 1634. Juni–december

ISBN: 91-7402-029-3

Antal sidor: 823

Utgivningsår: 1977

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 12

Beställningsinformation: eddy.se