Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11: 2.  Brev 1634. April–maj

Författare: Schieche, Emil (red.)

Antal sidor: 353

Utgivningsår: 1969

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 11.2

Beställningsinformation: Out of print