Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11: 1.  Brev 1634. Januari–mars

Författare: Brulin, Herman & Schieche, Emil (red.)

Antal sidor: 564

Utgivningsår: 1961

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 11.1

Beställningsinformation: eddy.se