Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10.  Brev 1633. Oktober–december, samt tilllägg för hela året

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 800

Utgivningsår: 1954

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 10

Beställningsinformation: eddy.se