Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, Bd 9.  Brev 1633. Juni–september

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 635

Utgivningsår: 1946

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 09

Beställningsinformation: eddy.se